Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace

Knižní publikace


 • Vezměte život do svých rukou
 • Vezměte život do svých rukou

  Management Press, 2020

  Knížka je určena všem, kteří se zajímají o praktické psychologické metody či techniky pomáhající zvýšit své schopnosti, přehodnotit své zvyklosti, a dosáhnout tak vyšší spokojenosti i úspěšnosti, a to v práci, podnikání i osobním životě. Mezi zvyky, kterým se věnuje, jsou i zvyklosti pracovní či finanční povahy, rozhodující mimo jiné o tom, jak nakládáme či hospodaříme se svými penězi. • Psychologie řízení a vedení
 • Psychologie řízení a vedení

  (vydal Ústav práva a právní vědy a European Business School, 2017)

  Cílem publikace je shrnout a rozebrat hlavní psychologické principy, o které se úspěšné řízení a vedení pracovníků opírá, upozornit na jejich význam a nastínit možnosti i směry jejich využití, a to bez ohledu na oblast nebo úroveň řízení. • Strategický management
 • Strategický management

  (vydal Ústav práva a právní vědy a European Business School, 2018)

  Historie podnikání skýtá množství příkladů, kdy za úspěchem podniků stála především jejich správná strategie. Zahrnuje však i řadu případů, kdy je jejich nesprávná, nejasná či chybějící strategie přivedla do problémů nebo dokonce vedla k jejich zániku.
 • Motivace a odměňování pracovníků
 • Motivace a odměňování pracovníků

  (nakladatelství Grada, 2017)

  Chcete své zaměstnance motivovat, ale nevíte jak? Přijde vám finanční forma motivace už v dnešní době málo? Zkušený a úspěšný autor vám v knize poradí, jak kombinovat finanční i nefinanční motivaci a zda lépe funguje pozitivní či negativní motivace. Zjistíte, jak posílit ducha celého týmu a jaké jsou nejčastější motivační chyby vedoucích. • Přestaňte se v práci stresovat
 • Přestaňte se v práci stresovat

  (nakladatelství Grada, 2016)

  Publikace věnovaná stresu spojenému s prací ukazuje, že hlavním nebo jediným zdrojem stresu nebývá práce samotná, ani šéf či kolegové. Často si totiž škodíme sami. Stresujeme se situacemi, které již nemůžeme ovlivnit, nebo naopak těmi, které pravděpodobně nikdy nenastanou. • 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu
 • 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu

  (nakladatelství Grada, 2018)

  Měl by dobrý manažer zacházet se všemi podřízenými kolegy stejně? Je pro firmu dobré, když mezi sebou zaměstnanci soutěží? Měly by se organizace řídit zásadami „nejlepší praxe“? Povede zvýšení mezd k vyšší motivaci pracovníků? Podporuje „teambuilding“ týmovou práci? • Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera
 • Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

  (nakladatelství Grada, 2008)

  Knížka pokrývá hlavní komplikované řídící úkoly sahající od zvládnutí osobních předpokladů úspěšného řízení - řízení sebe sama, přes problémy spojené s jednáním s obtížnými pracovníky i nadřízenými až po nejsložitější situace vyžadující schopnosti úspěšně řídit změny, koučovat a vést či řídit osoby z různých národních kultur. Hlavní situace, kterým se věnuje pozornost, mají obecnou platnost a nezávisejí na oblasti ani úrovni řízení. Řešení obtížných situací prezentuje nejen výkladem úspěšných řídících postupů a metod, ale i jejich názorných ilustrací.
 • Byznys je o lidech
 • Byznys je o lidech

  (nakladatelství ASPI, 2006)

  O výkonu podniku rozhodují schopnosti a motivace jeho zaměstnanců. Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené bránící plnému uplatnění schopností a motivace zaměstnanců, zejména na chyby, které se podniky dopouštějí při jejich řízení. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale i všem, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti nebo zlepšit řídící styl svých podniků. • Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu
 • Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

  (nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013)

  Nejčastějším důvodem, proč manažeři ve své funkci selhávají - proč nejsou schopni dosáhnout cílů své organizace, udržet si svou pozici nebo získat pozici vyšší - není to, že nemají dostatečné odborné schopnosti. Důvodem je, že postrádají schopnosti lidské. Kniha shrnuje hlavní odborné principy, na kterých spočívá řízení lidí v organizaci. Vedle výkladu teoretických východisek efektivního řízení zaměstnanců však nabízí i praktické zásady řešení typických řídící problémů, názorné ilustrace řídících schopností, dovedností a zvyklostí úspěšných manažerů i nejčastější zdroje manažerských chyb. • Tvorba a rozvoj organizačních systémů
 • Tvorba a rozvoj organizačních systémů

  (nakladatelství Management Press, 2004)

  Tvorba účelné organizace - správné vymezení vzájemných vztahů a pravomocí pracovních míst i jejich účelné seskupení do větších organizačních jednotek - patří proto k základním úkolům managementu. Cílem knihy je seznámit zájemce s hlavními zásadami i typickými úkoly tvorby a rozvoje organizačních systémů i s hlavními důsledky, které určité podoby organizačního uspořádání pro chod firmy i vzájemné vztahy mezi jejími pracovníky přinášejí.

© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.