Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Byznys je o lidech

Knižní publikace


  • Byznys je o lidech
  • Byznys je o lidech

    (nakladatelství ASPI, 2006)

    O výkonu podniku rozhodují schopnosti a motivace jeho zaměstnanců. Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené bránící plnému uplatnění schopností a motivace zaměstnanců, zejména na chyby, které se podniky dopouštějí při jejich řízení. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale i všem, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti nebo zlepšit řídící styl svých podniků.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.