Consilium Group   >   Naše služby   >   Poradenství

Poradenství pro řízení a rozvoj lidských zdrojů


Hlavní témata poradenských projektů:


Manažerský a personální audit

 • Posouzení řídících a výkonových předpokladů manažerů a dalších zaměstnanců
 • Doporučení hlavních směrů rozvoje a zvyšování výkonnosti manažerů a jejich optimálního uplatnění
 • Posouzení efektivnosti řídících a pracovních týmů a doporučení ke zlepšení jejich spolupráce

Audit a optimalizace personálně-organizační struktury (organizační audit)

 • Hodnocení a racionalizace personálně-organizačních struktur
 • Analýza a hodnocení účelnosti a efektivity pracovních míst, organizačních úseků, personálních stavů a organizačních uspořádání
 • Poradenství při omezování personálních stavů

Audit řízení lidských zdrojů

 • Audit řízení a organizace lidských zdrojů zaměřený na stanovení hlavních silných a slabých stránek personálního řízení.
 • Optimalizace řízení lidských zdrojů - zavedení účinných a efektivních pravidel ("Best practices") řízení personálních procesů
 • Tvorba a zavádění personálního manuálu organizace – závazných pravidel a postupů personálního řízení
 • Úprava vzájemných vztahů a pravomocí mezi liniovým a personálním managementem

Řízení a hodnocení výkonnosti manažerů a zaměstnanců na základě cílů

 • Zavádění systémů řízení a hodnocení zaměstnanců na základě cílů
 • Tvorba systémů osobních výkonových cílů a pracovního hodnocení zaměstnanců a manažerů
 • Příprava hodnotitelů a hodnotících rozhovorů

Tvorba a zdokonalování systémů odměňování

 • Analýzy a optimalizace nástrojů výkonového odměňování a motivace manažerů a zaměstnanců
 • Srovnávací platové studie, platové audity
 • Navrhování systémů zaměstnaneckých výhod a jejich audit

Poradenství při tvorbě personální strategie

 • Poradenská podpora při koncipování cílů, strategických záměrů a nástrojů řízení lidských zdrojů odpovídajících podnikatelské strategii firmy.

Personální controlling

 • Tvorba a další rozvoj ukazatelů a dalších nástrojů personálního controllingu charakterizujících náklady a výsledky personálních procesů

Personální risk management

 • Identifikace personálních rizik v organizaci
 • Vytvoření a zavedení pravidel prevence personálních rizik
 • Odstraňování personálních rizik


© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.