Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Analýza a prevence personálních rizik

Semináře a tréninky


Analýza a prevence personálních rizik


Seminář se zaměřuje na hlavní příčiny personálních rizik na straně zaměstnanců i jejich řízení a organizace. Jeho cílem je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a metodami jejich prevence.

Metodou semináře je výklad, řešení ilustrativních příkladů, moderovaná skupinová diskuse a výměna zkušeností.

  Obsah a osnova semináře:
  • Co jsou personální rizika
  • Druhy  personálních rizik
  • Dopady personálních rizik
  • Hlavní příčiny personálních rizik
  • Analýza personálních rizik
  • Prevence personálních rizik
  • Deset praktických kroků k omezení personálních rizik

Cílová skupina semináře:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, liniovým manažerům, vnitřním auditorům apod. zabývajícím se prevencí podnikových rizik i školením a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Lektor:

Jan Urban, působí dlouhodobě jako poradce a lektor zabývající se řízením a organizací  lidských zdrojů
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.