Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Výběr a stabilizace pracovníků: jak vybrat a udržet kvalitní zaměstnance

Semináře a tréninky


Výběr a stabilizace pracovníků: jak vybrat a udržet kvalitní zaměstnance


Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného nejen na získání kvalitních a motivovaných, ale i jejich stabilitu. Kurz se zabývá hlavními fázemi výběru zaměstnanců, vedením výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod, nejčastějších chybám při výběru a nástrojům posilujících stabilitu jednotlivých typů zaměstnanců.

Osnova semináře  
  • Předpoklady úspěšného výběru
  • Kritéria a metody výběru
  • Vedení výběrových rozhovorů
  • Další výběrové metody
  • Nejčastější chyby při vedení výběrových rozhovorů a posuzování uchazečů
  • Jak podpořit stabilitu přijatých zaměstnanců

Cílová skupina semináře

Seminář je určen manažerům a personálním specialistům zabývajícím se získáváním nových zaměstnanců a prováděním výběrových řízení s uchazeči.

Lektor

Lektor, doc. dr. Jan Urban, poradce a lektor společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako lektor kurzů MBA a VŠ učitel managementu.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.