Consilium Group   >   Blogy

Blogy • iDNES.cz
 • Jak snáze získat, co chcete. Použijte efekt Benjamina Franklina

  25.07.2022

  Chcete zvýšit svou šanci na to, že druhá strana přistoupí na váš požadavek? Nebo potřebujete dosáhnout toho, aby člověk, který vás zrovna nemusí, svůj názor na vás změnil a vyšel vám vstříc? Pak můžete použít již po staletí známou psychologickou metodu, jejíž působení moderní psychologie plně potvrdila. Jde o efekt či trik Benjamina Franklina. V čem spočívá a jak funguje, vysvětluje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Sedm typů lidí, kterým je nejlepší se vyhnout. O koho jde a čím škodí?

  18.07.2022

  V práci i osobním životě se potkáváme s nejrůznějšími lidmi. Existují ovšem takoví, kterých byste se měli vyvarovat. Důvodem je, že vám brání v úspěchu, berou čas a často dokonce škodí vašemu zdraví, a to i tehdy, když se tváří, že se vám snaží pomoci. O jaké typy lidí jde, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Umíte odhadnout, s jakým typem lidí pracujete? Typologie DISC napoví

  01.07.2022

  Jsou lidé, se kterými si rozumíme na prvý pohled, ale i ti, s nimiž si nerozumíme ani po čase. Psychologický nástroj, který v porozumění druhých pomáhá na pracovišti, je typologie označovaná jako DISC. Zaměřuje se na hlavní rozdíly lidí a jejich silné i slabé stránky. Čtyři typy osobností, s nimiž se můžeme setkat na pracovištích, přibližuje psycholog Jan Urban.
 • iDNES.cz
 • Pět kroků, jak posílit sebedůvěru a mít větší úspěch

  06.06.2022

  Důvěra ve vlastní schopnosti je důležitým předpokladem úspěchu. Snížené sebevědomí nás totiž zbytečně hendikepuje. Zvyšuje naši obavu ze selhání, a občas se mu to skutečně daří. Navíc nám často brání dosáhnout náročnější cíle. Jak sebedůvěru posílit, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Hrajete v práci a svém životě na jistotu? Pak možná příliš riskujete

  23.05.2022

  Lidé, kteří v životě něco dokážou, nemusejí být vždy ti nejschopnější. Téměř vždy jsou to ti, kteří se nebojí změn, nehrají na jistotu a nebojí se riskovat neúspěch. Vědí totiž, že v opačném případě je v sázce je něco důležitějšího, a sice ztráta příležitosti, která se již v jejich životě nemusí opakovat. Proč se nevyplácí hrát na jistotu, vysvětluje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Proč jsou patologičtí lháři nebezpeční a jak tyto mýtomany rozpoznat

  10.05.2022

  Důvodů, proč lidé lžou, je nepřeberné množství. Někteří však k tomu, aby lhali, téměř žádný bezprostřední důvod nepotřebují. Jde o patologické lháře, kteří lžou pravidelně, z vlastního nutkání a často téměř vždy, kdy k tomu mají příležitost. Jak je rozpoznat, přibližuje psycholog Jan Urban • iDNES.cz
 • Psychologie zla

  25.04.2022

  Zlo, které kolem sebe vidíme, je někdy natolik silné, že téměř svádí k představě, že jeho prvotním zdrojem nejsou lidé, ale mytičtí démoni. Tedy temné síly, kterými jsou někteří jednotlivci, či skupiny lidí posedlí. Nelze zcela vyloučit, že tomu tak občas skutečně je. „S objasněním zla a jeho příčinami si ale vystačíme s jednoduššími, psychologickými důvody,“ říká ekonom a psycholog Jan Urban.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/psychologie-zlo-priciny-agrese-experiment-jan-urban.A220421_095132_viteze_sov
 • iDNES.cz
 • Jak jednat s lidmi, kteří nás zastrašují?

  30.03.2022

  Zastrašování je jednou z forem manipulace, snažící se nás pod určitou hrozbou k něčemu přimět, nebo naopak od něčeho odradit. Setkat se s ním můžeme poměrně často, v pracovním i osobním životě. Jak s osobami, snažícími se nás zastrašit, účinně jednat? • iDNES.cz
 • Proč finanční odměny mnohdy ničí motivaci lidí i týmů

  14.03.2022

  Motivují finanční odměny k provedení úkolu? Na první pohled se většinou zdá, že když jsou zajímavé, pak ano. Jsou koneckonců tou nejběžnější metodou, kterou organizace využívají k motivaci svých pracovníků. Není to ale vždy jen a jen o penězích. Peněžní odměna může motivaci v některých případech snížit. Někdy dokonce i nenávratně. Proč tomu tak je, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Proč je naše vůle důležitá a jak ji můžeme posílit

  01.03.2022

  S vyšší vůlí bychom zdravěji jedli, častěji cvičili, netrpěli obezitou, pili méně alkoholu, méně kouřili a šetřili si více na důchod. Řadu důležitých úkolů, pracovních i osobních, které často odkládáme, bychom vykonali dříve. Mnoha osobních i životních cílů bychom tak dosáhli podstatně snadněji, a náš život by se stal nejen úspěšnější, ale i snazší. Proč tomu tak ve skutečnosti není a jak můžeme své vůli pomoci, radí psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Psychologie peněz, aneb jaké emoce ovlivňují naše nakupování?

  14.02.2022

  Způsob, kterým nakládáme s penězi, závisí především na našich emocích. Tedy nikoli na tom, nakolik se v penězích „vyznáme“ či rozumíme nejrůznějším finančním zákonitostem. Většinu finančních krizí rozpoutali koneckonců profesionální finančníci, kteří „finanční zákony“ znali. Jak nás naše emoce při nakládání s penězi ovlivňují, i kdy a jak tento vliv omezit, přibližuje psycholog Jan Urban.
 • iDNES.cz
 • Jste osobnost typu A, B nebo C? A co z toho pro vás a okolí plyne?

  24.01.2022

  Z řady typologií lidských osobností, které psychologie za staletí vytvořila, patří rozdělení osob do takzvaných skupin A, B a C k těm nejjednodušším. Přesto má tato typologie svůj význam. Rozlišuje totiž osobnosti podle toho, jak pracují, reagují na stres i jaká onemocnění si mohou svým chováním přivodit. Jednotlivé typy, k nimž se můžeme přiřadit, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Jak si nešlapat po štěstí a spokojenosti

  10.01.2022

  Většina našich osobních přání se kromě zdraví zaměřuje především na štěstí a spokojenost. Co však dělá člověka šťastným a proč se cítí spokojený? Můžeme se cítit šťastní, aniž bychom byli i víceméně trvale spokojení? A lze být spokojeným, i když se příliš šťastným necítíme? • iDNES.cz
 • Kdy a jak využít v komunikaci „zrcadlení“ a co tím lze získat

  03.01.2022

  Přestože jde o poměrně běžný jev, nemusíme si ho vždy uvědomovat. Spočívá v tom, že jsme-li s druhou stranou zabráni do rozhovoru, pak se naše gesta a držení těla, ale i tempo, hlasitost či tón řeči začnou často postupně sbližovat. Tento projev, označovaný jako zrcadlení, lze však využívat i vědomě, a pokud se nám to podaří, může nám při komunikaci pomoci. Předpokladem je, že své zrcadlení druhé strany příliš nepřeháníme.

© 2022 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.