Consilium Group   >   Blogy (rok 2017)

Blogy (rok 2017)
 • iDNES.cz
 • Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

  13.11.2017

  Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte vystresovat sami tím, že se pustíte do práce až v momentě, kdy termín hoří? Podle psychologa Jana Urbana nemusí být stresující žádný termín, ani ten nejnáročnější. Stačí dodržovat tři základní zásady. • European Business School
 • Osvědčené postupy aneb „dělají to tak všichni“

  09.11.2017

  Řada organizací spoléhá při svém řízení na "osvědčené postupy" jiných. Pokud se jejich představitelů zeptáte, proč postupují právě tak, řeknou vám, že to tak dělají všichni. A někteří možná dodají, že pokud by to nejlepší možný způsob, jak provádět určitou činnost, nebyl, určitě by jej už někteří opustili. Zní to intuitivně správně, možná i logicky. Skutečnost je však jiná.
 • European Business School
 • Jsou týmy moudřejí než jednotlivci? Jak kdy.

  19.10.2017

  Skupinová rozhodnutí jsou zpravidla chápána jako kvalitnější než rozhodnutí individuální. Přisuzována jim bývá vyšší objektivita, opřená o širší informace či prověřená názory více osob. Dospěla-li skupina ke shodě, bývají její rozhodnutí většinou i snadněji prosaditelná. Nejrůznější výbory, komise či grémia hrají proto při rozhodování organizací důležitou úlohu. Lze však skupinová rozhodnutí považovat vždy za lepší? • European Business School
 • Proč lidé nejsou největším bohatstvím organizace

  26.09.2017

  Tvrzení, podle něhož jsou lidé „největším bohatstvím“, případně „nejdůležitějším aktivem“ své organizace patří v poslední době k častým podnikovým klišé, u nás i ve světě. Řada firem, která se k němu hlásí, ho používá jako nástroj personálního marketingu či podpory svého image. Některé mu možná i věří. Ať tak či onak, jde jen o módní heslo, které se v žádném ohledu nezakládá na pravdě. Jeho používání navíc není příliš účelné ani lidsky vhodné či taktní.
 • European Business School
 • Slova, která zbytečně škodí

  04.09.2017

  Komunikace se zpravidla dělí na verbální a neverbální. Existuje však i komunikace, která leží někde uprostřed mezi nimi. Opírá se sice o slova, svou povahou se však blíží spíše „řeči těla“. Jde o komunikaci, jež používá výrazy, které nejsou zcela záměrné nebo jejichž vliv na druhé si plně neuvědomujeme. Často tak jde i o bezděčná slova, která nám zbytečně škodí.
 • European Business School
 • Mýtus o „teambuildingu“

  23.08.2017

  Dosáhnout toho, aby zaměstnanci táhli za jeden provaz, vycházeli si vstříc a dávali přednost společným cílům před cíli osobními, není jednoduché. Představa, že toho lze dosáhnout „teambuildingem“, je však klamná. Týmem se skupina stává společnou prací vedenou jasnými cíli a pravidly spolupráce pod dohledem vedoucího, který tato pravidla zdůrazňuje a prosazuje. Tedy nikoli umělými aktivitami a společenskými hrami. • iDNES.cz
 • Co pomáhá hasit zbytečné střety osobností na pracovišti

  21.08.2017

  Kolize různých povah na pracovišti nejsou nic výjimečného. Každopádně pro ty, kteří se do střetů dostávají, ani pro jejich okolí to není nic příjemného. Proč dochází k takovým střetům a proč se do nich nenechat vtáhnout, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Moderní doba přináší past „zlatých pout“. Zbavit se jich není snadné

  27.07.2017

  Pracujete na místě, které je finančně velmi výhodné, vaše práce vás však již příliš nebaví nebo vám dokonce začíná vadit, ale přesto nechcete místo opustit? Pak jste se možná dostali do situace, kdy vás začínají svazovat nebo dokonce stresovat „zlatá pouta“. Kam to může vést, rozebírá psycholog Jan Urban. • European Business School
 • Dnes, stejně jako před 30 lety: „nejsou lidi“

  21.06.2017

  I po téměř třech desetiletích od započetí tržních reforem trápí českou ekonomiku stejná choroba jako v letech „reálného socialismu“: schází jí pracovní síla. Míra nezaměstnanosti je nízká, podniky shánějí pracovníky, kde se dá, a personalisté berou bonusy, přivedou-li někoho, kdo se nechá zaměstnat. Má česká ekonomika nedostatek lidí „v genech“? • iDNES.cz
 • Naučte se „včas přibrzdit“. Kdy je lépe se krotit a věci nehrotit

  19.06.2017

  Všichni známe tušení, že další pokračování činnosti, kterou právě provádíme, k ničemu dobrému nepovede. Intuice nás sice varuje, abychom přibrzdili, přesto si nemůžeme pomoct, protože pokušení je moc silné. Proč je důležité umět včas přibrzdit a co osvojením této životní zásady získáme, přibližuje psycholog Jan Urban. • iDNES.cz
 • Neberte se v práci i životě příliš vážně. Proč to škodí?

  08.06.2017

  Vážnost má své místo v práci i mimo ni. Existuje však podstatný rozdíl mezi sklonem brát se vážně jen čas od času a sklonem brát se vážně téměř neustále. Vůbec nejhorší je, když pocit vlastní vážnosti a důležitosti trvale přeháníme. Proč se nebrat příliš vážně a proč si tím škodíme, vysvětluje psycholog Jan Urban. • European Business School
 • Etický kodex: nástroj řízení nebo snůška frází?

  21.05.2017

  Svůj etický kodex má dnes většina státních a veřejných organizací, ale i převážná část velkých firem. Firmy jej tvoří především ve snaze posílit svou důvěryhodnost v očích zákazníků a čelit nežádoucímu jednání zaměstnanců ve vztahu ke svému zaměstnavateli. Zveřejnění kodexu ani jeho podepsání zaměstnanci však z něj ještě nástroj řízení nečiní. Důležitá je jeho konkrétnost, vyváženost jeho obsahu i způsob jeho tvorby. • iDNES.cz
 • Jak spolupracovat s lidmi, kteří jsou neschopní a na práci nestačí

  15.05.2017

  Stává se vám, že se v práci musíte potkávat a spolupracovat s neschopnými kolegy či šéfy? Rozhodně to není nic příjemného. Pokud navíc patříte k těm, které neschopnost druhých rozčiluje, děláte chybu. Jak brát neschopnost svého okolí, abyste se nestresovali, radí psycholog Jan Urban.
 • European Business School
 • Co omezuje tvořivost a jak ji podpořit?

  05.04.2017

  Dynamika kapitalismu spočívá podle rakouského ekonoma moravského původu J. Schumpetera v jeho vlastní „kreativní destrukci“. Tedy schopnosti trvale měnit zavedené postupy, přicházet s novými výrobky, službami, technologiemi či obchodními přístupy, a likvidovat ty, které zastaraly. Hlavní význam tvořivé destrukce přitom nespočívá jen v tom, že vede k inovacím, ale i v tom, že přesunuje zdroje do nových oblastí a posiluje ekonomický růst. Tvořivá destrukce nemusí být vždy úspěšná, ještě vážnější však je, pokud jí určité síly brání.
 • iDNES.cz
 • Deset klamných představ, které v sobě živíme a které kazí kariéru

  06.03.2017

  V našich hlavách se často honí myšlenky, kterými sami sebe přesvědčujeme, že děláme věci správně, že nám věci vyhovují nebo naopak že budeme spokojenější až tehdy, když se něco změní. Často však jde o mylnou představu, kterou si škodíme. Na deset klamných představ upozorňuje psycholog Jan Urban. • European Business School
 • Největší ekonomický mýtus všech dob

  28.02.2017

  Největší ekonomickou iluzí, existující zřejmě od počátku věků, je představa, že chce-li někdo vydělat, musí někoho jiného o stejnou částku obrat. Zrádnost této iluze spočívá v tom, že tomu tak občas skutečně je. Iluze se proto může intuitivně jevit jako správná. To však nic nemění na tom, že její podstata je zcela chybná.

 • European Business School
 • Je spokojený zaměstnanec výkonnější zaměstnanec?

  09.02.2017

  Souvisí pracovní úsilí zaměstnanců s jejich spokojeností? A pokud ano, jsou spokojenější pracovníci výkonnější? Nebo platí spíše obrácený vztah, a sice že zaměstnanci, kteří jsou výkonnější, jsou i spokojenější? • iDNES.cz
 • Jak rozpustit svazující strach či obavy a mít je pod kontrolou

  30.01.2017

  Každý občas míváme strach a obavy, že nás mohou potkat nejrůznější potíže. Například že přijdeme o práci, že nás v kariéře někdo přeskočí, že nezvládneme svou práci. Kdy je určitá míra strachu únosná, a kdy nás strach svazuje a ochromuje? Jak čelit strachu radí psycholog Jan Urban.
 • European Business School
 • Mimořádné události a teorie osamělého střelce

  09.01.2017

  Vznikne-li v organizaci problém nebo dokonce mimořádná událost, přispěchá její vedení zpravidla s prohlášením, že příčinou bylo individuální pochybení lidského činitele. Vyloučí tím jakýkoli „systémový“ problém čili možnost, že by příčinou mohly být i širší nedostatky řízení. Snahu uklidnit veřejnost lze pochopit, otázkou však je, zda tento přístup pomáhá organizaci samotné. Individuální pochybení ani mimořádné události totiž zpravidla nepadají z nebe.

© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.