Consilium Group   >   Naše služby   >   Individuální koučování

Individuální koučování manažerů a specialistů


Osobní podpora při potřebě změnit zvyklosti, stanovit si nové cíle či získat nový pohled na svou pracovní či profesní roli:

  • Pomáhá koučovaným stanovit si nové cíle
  • Vede je při získávání nových zvyklostí
  • Podporuje jejich motivaci
  • Stimuluje uvažování mimo zaběhnuté rámce
  • Napomáhá k lepšímu pochopení výzev, které před manažerem nebo jeho útvarem stojí, i k lepšímu odhadu jeho možností a příležitostí
  • Zvyšuje osobní efektivitu, např. v zacházení s jejich časem, ve schopnosti co nejlépe využívat delegování podřízeným apod.
  • Rozvíjí a oponuje nové manažerské přístupy a řešení před jejich prezentováním v širším okruhu firmy
  • Posiluje a pomáhá vytvářet náročnější sociální schopnosti manažerů - jejich vůdcovské schopnosti, schopnosti jednat s obtížnými zaměstnanci, respektovat osoby, se kterými nesouhlasí apod.


© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.