Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Články v odborném tisku

Články v odborném tisku


Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet

(Práce a mzda 12/21)
Jan Urban


Jak poznat, komu nevěřit

(Práce a mzda 10/21)
Jan Urban


Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců

(Práce a mzda 7-8/31)
Jan Urban


Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama

(Práce a mzda 6/21)
Jan Urban


Personální organizace a její rozvoj

(Práce a mzda 4/21)
Jan Urban


Proč a jak v praxi uplatňovat leadership

(Práce a mzda 12/21)
Jan Urban


Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep

(Práce a mzda 12/20)
Jan Urban


Výběr zaměstnanců

(Práce a mzda 10/20)
Jan Urban


Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku

(Práce a mzda 7-8/20)
Jan Urban


Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce

(Práce a mzda 6/20)
Jan Urban


Od řízení k vedení

(Práce a mzda 4/20)
Jan Urban


Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"

(Práce a mzda 2/20)
Jan Urban


Příčiny, cíle a řízení podnikových změn

(Práce a mzda 12/19)
Jan Urban


Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách

(Práce a mzda 11/19)
Jan Urban


Podstata, tvorba, řízení a využití týmů

(Práce a mzda 7-8/19)
Jan Urban


Plánování potřeby lidských zdrojů organizace

(Práce a mzda 9/19)
Jan Urban


Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

(Práce a mzda 10/19)
Jan Urban


Podstata, tvorba, řízení a využití týmů

(Práce a mzda 2019/6)
Jan Urban


Life management

(Práce a mzda 2019/5)
Jan Urban


Práce a řízení v multikulturním prostředí

(Práce a mzda 2019/4)
Jan Urban


Zásady úspěšné řídicí komunikace

(Práce a mzda 2019/3)
Jan Urban


Odměňování zaměstnanců

(Práce a mzda 2019/2)
Jan Urban


Nejčastější chyby začínajících manažerů

(Práce a mzda 2019/1)
Jan Urban


Co znamená řídit výkon zaměstnanců

(Práce a mzda 2018/12)
Jan Urban


Emocionální inteligence v práci a řízení

(Práce a mzda 2018/11)
Jan Urban


Audit personálních a manažerských rizik organizace

(Práce a mzda 2018/10)
Jan Urban


Jak lépe nakládat s časem organizace

(Práce a mzda 2018/9)
Jan Urban


Jak rozvíjet měkké dovednosti

(Práce a mzda 2018/8)
Jan Urban


Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti

(Práce a mzda 2018/6)
Jan Urban


Proč a jak koučovat sebe sama

(Práce a mzda 2018/5)
Jan Urban


Řízení projektů a projektových týmů

(Práce a mzda 2018/4)
Jan Urban


Tržní mzdy a „spravedlivé“ odměňování

(Práce a mzda 2018/3)
Jan Urban


Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovn...

(Práce a mzda 2018/2)
Jan Urban


Jak vést a organizovat výběrové rozhovory

(Práce a mzda 2018/1)
Jan Urban


K čemu slouží audit vnitřní komunikace

(Práce a mzda 2017/12)
Jan Urban


Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců

(Práce a mzda 2017/11)
Jan Urban


Čtyři mýty spojené s řízením lidí

(Práce a mzda 2017/9)
Jan Urban


Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání

(Práce a mzda 2017/7-8)
Jan Urban


Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace

(Práce a mzda 2017/6)
Jan Urban


Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání

(Práce a mzda 2017/4)
Jan Urban


Řídící styly, jejich rozdíly a efektivita

(Práce a mzda 2017/3)
Jan Urban


Motivace zaměstnanců

(Práce a mzda 2017/2)
Jan Urban


Motivační nástroje vedoucího

(Práce a mzda 2017/1)
Jan Urban


Motivace pracovníků a její individuální rozdíly

(Práce a mzda 2016/11)
Jan Urban


Asertivita: principy, předpoklady a uplatnění

(Práce a mzda 9/16)
Jan Urban


Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet

(Práce a mzda 6/2016)
Jan Urban


Jak volit ukazatele personálního controllingu

(Práce a mzda 4/16)
Jan Urban


Jak čelit pracovnímu stresu

(Práce a mzda 1/16)
Jan Urban
© 2022 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.