Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Strategický management

Knižní publikace


  • Strategický management
  • Strategický management

    (vydal Ústav práva a právní vědy a European Business School, 2018)

    Historie podnikání skýtá množství příkladů, kdy za úspěchem podniků stála především jejich správná strategie. Zahrnuje však i řadu případů, kdy je jejich nesprávná, nejasná či chybějící strategie přivedla do problémů nebo dokonce vedla k jejich zániku.  

    Cílem publikace je objasnit význam a vysvětlit hlavní typy a rozdíly podnikových strategií a přiblížit nástroje, s jejichž pomocí firmy své strategie vytvářejí. Vedle tvorby firemní strategie se zabývá i jejím prosazováním a průběžným hodnocením. Tomu odpovídá i její rozdělení do hlavních kapitol, odpovídajících základním tématům strategického řízení. Pozornost je přitom ve všech kapitolách věnována nejen teorii strategického managementu, ale i praktickým ilustracím úspěšných i méně úspěšných podnikových strategií včetně jejich implementace.

    Publikace je určena všem, kteří se zajímají o management a úspěšné řízení organizací, především manažerům a vedoucím pracovníkům, a těm, kteří se na řízení organizací připravují, tedy studentům manažerských programů a kurzů i všem dalším, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídicí postupy. Vzhledem k mezinárodní povaze strategického managementu uvádí hlavní používané termíny i v jejich anglickém znění.




© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.