Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

Knižní publikace


  • Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera
  • Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

    (nakladatelství Grada, 2008)

    Knížka pokrývá hlavní komplikované řídící úkoly sahající od zvládnutí osobních předpokladů úspěšného řízení - řízení sebe sama, přes problémy spojené s jednáním s obtížnými pracovníky i nadřízenými až po nejsložitější situace vyžadující schopnosti úspěšně řídit změny, koučovat a vést či řídit osoby z různých národních kultur. Hlavní situace, kterým se věnuje pozornost, mají obecnou platnost a nezávisejí na oblasti ani úrovni řízení. Řešení obtížných situací prezentuje nejen výkladem úspěšných řídících postupů a metod, ale i jejich názorných ilustrací.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.