Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Vezměte život do svých rukou

Knižní publikace


  • Vezměte život do svých rukou
  • Vezměte život do svých rukou

    Management Press, 2020

    Kdo by nechtěl být ve své práci i osobním životě úspěšný, šťastný a spokojený? Pokud se nám to někdy zcela nedaří,  míváme sklon přičítat to nepříznivým vnějším okolnostem. Ty nám pochopitelně nemusí být vždy příznivé. Naším hlavním problémem však přesto mohou být spíše určité nevhodné, nešťastné a svou povahou zbytečné návyky, které jsme si v minulosti osvojili, většinou nevědomě a neúmyslně. Často jde i o návyky myšlenkové.

    Tyto  návyky, na prvý pohled  nevinné,  nám mohou bránit plně využít svých schopností a mít svůj život pod lépe pod kontrolou. Jejich překonání přitom nemusí být složité. Předpokladem je uvědomit si, které to jsou, a proč nám, ať již v práci či osobním životě, škodí.

    Knížka Jana Urbana, „Vezměte život do svých rukou. Life management pro každý den(Jan Urban, Praha 2020,  se na zvyklosti, na které je třeba si dát pozor, zaměřuje. Svou pozornost však věnuje především těm, jejichž dopad na naši úspěšnost a spokojenost je příznivý, a které nám umožňují vzít svůj život plně do svých rukou.  
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.