Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Psychologie řízení a vedení

Knižní publikace


  • Psychologie řízení a vedení
  • Psychologie řízení a vedení

    (vydal Ústav práva a právní vědy a European Business School, 2017)

    Cílem publikace je shrnout a rozebrat hlavní psychologické principy, o které se úspěšné řízení a vedení pracovníků opírá, upozornit na jejich význam a nastínit možnosti i směry jejich využití, a to bez ohledu na oblast nebo úroveň řízení.

    Publikace je určena všem, kteří se zajímají o psychologické základy řízení a vedení lidí na pracovišti, především vedoucím pracovníkům a těm, kteří se na řízení lidí připravují, studentům manažerských programů a kurzů i všem dalším, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy či zvyklosti.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.