Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Tvorba a rozvoj organizačních systémů

Knižní publikace


  • Tvorba a rozvoj organizačních systémů
  • Tvorba a rozvoj organizačních systémů

    (nakladatelství Management Press, 2004)

    Tvorba účelné organizace - správné vymezení vzájemných vztahů a pravomocí pracovních míst i jejich účelné seskupení do větších organizačních jednotek - patří proto k základním úkolům managementu. Cílem knihy je seznámit zájemce s hlavními zásadami i typickými úkoly tvorby a rozvoje organizačních systémů i s hlavními důsledky, které určité podoby organizačního uspořádání pro chod firmy i vzájemné vztahy mezi jejími pracovníky přinášejí.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.