Consilium Group   >   Z našich publikací   >   Knižní publikace   >   Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

Knižní publikace


  • Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu
  • Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu

    (nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013)

    Nejčastějším důvodem, proč manažeři ve své funkci selhávají - proč nejsou schopni dosáhnout cílů své organizace, udržet si svou pozici nebo získat pozici vyšší - není to, že nemají dostatečné odborné schopnosti. Důvodem je, že postrádají schopnosti lidské. Kniha shrnuje hlavní odborné principy, na kterých spočívá řízení lidí v organizaci. Vedle výkladu teoretických východisek efektivního řízení zaměstnanců však nabízí i praktické zásady řešení typických řídící problémů, názorné ilustrace řídících schopností, dovedností a zvyklostí úspěšných manažerů i nejčastější zdroje manažerských chyb.
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.