Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Výkonové odměňování metodou Balanced Scorecard

Semináře a tréninky


Výkonové odměňování metodou Balanced Scorecard


Metoda Balanced Scorecard (BSC) je moderním nástrojem výkonového odměňování manažerů i dalších zaměstnanců zahrnující vedle tradičních finančních cílů i další kvantitativní a kvalitativní hodnotící kritéria důležitá pro naplnění firemní strategie.

Cílem seminář „Odměňování metodou Balanced Scorecard“ je seznámit se s hlavními otázkami spojenými s užitím metody BSC ke zvýšení výkonu manažerů a dalších zaměstnanců.

Osnova semináře:
  • Proč odměňovat pomocí metody BSC
  • Struktura a obsah BSC: čtyři perspektivy výkonnosti
  • Jak konstruovat výkonové ukazatele: převádění strategických cílů podniku do BSC
  • Vyváženost výkonových cílů a jejich ukazatelů
  • Kvantitativní a kvalitativní výkonová kritéria
  • Stanovení výkonových odměn (bonusů)
  • Zavádění metody BSC
  • Praktické příklady metody BSC
  • Nejčastější problémy spojené s používáním metody BSC a jejich odstranění
Lektor

Lektor, doc. dr. Jan Urban, působí poradce a lektor společnosti Consilium Group i jako VŠ učitel managementu a lektor programů MBA
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.