Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Tajemství pracovní motivace: co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší

Semináře a tréninky


Tajemství pracovní motivace: co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší


Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami a metodami účinné pracovní motivace i nejčastějšími chybami, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí.

Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Stručná osnova kurzu
  • Nástroje a metody pracovní motivace
  • Proč zaměstnanci motivaci ztrácejí
  • Motivace vnitřní a vnější, pozitivní a negativní, finanční a nefinanční
  • Rozdíly v pracovní motivaci zaměstnanců
  • Pravidla motivačního jednání vedoucích
  • Principy a pravidla výkonového odměňování
  • Proč a jak funguje “nehmotná” motivace
  • Nejčastější mýty a nedorozumění týkající se pracovní motivace

Cílová skupina kurzu

Kurz je určen manažerům na všech řídících úrovních, kteří chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a vyměnit si své zkušenosti s kolegy z jiných firem. Určen je i personálním manažerům zabývajícím se školením a tréninky řídících a motivačních schopností vedoucích.

Lektor

Jan Urban, lektor a poradce, je garantem a vyučujícím programů MBA a VŠ učitelem managementu. Je mimo jiné autorem publikace „Motivace a odměňování pracovníků“ (2017).
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.