Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Moderní řízení lidských zdrojů

Semináře a tréninky


Moderní řízení lidských zdrojů


Kurz se zaměřuje na současné pojetí HR managementu, jehož cílem je profesionální podpora liniového managementu, ale i přímé navrhování, zavádění a zdokonalování personálních a organizačních opatření zvyšujících podnikovou výkonnost. Seminář se zabývá všemi základními HR procesy, jejich cíli a metodami.

Osnova kurzu  
 1. Současné úkol, funkce a odpovědnosti řízení lidských zdrojů
 2. Pravomoci a odpovědnosti liniového a personálního managementu v řízení lidských zdrojů
 3. Hlavní personální procesy: cíle, postupy, metody
  1. Personální strategie a plánování
  2. Vymezení pracovních pozic
  3. Vyhledávání a výběr zaměstnanců
  4. Adaptace zaměstnanců
  5. Řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců
  6. Motivace a odměňování
  7. Personální rozvoj a podnikové vzdělávání
  8. Podniková kultura a etika
  9. Organizační rozvoj, zeštíhlování a propouštění
  10. Hodnocení personálních výdajů a opatření
 4. Manažerské dovednosti pro HR management

Seminář je určen:

Kurz je určen zájemcům o moderní HR management z řad personálních manažerů a specialistů i dalších představitelů firemního managementu.

Lektor

Lektor, doc. dr. Jan Urban, působí dlouhodobě jako poradce a lektor společnosti Consilium Group, s.r.o. i jako VŠ učitel. Je mimo jiné autorem publikace „Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu“ (2. vyd. 2013).
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.