Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálních procesů

Semináře a tréninky


Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálních procesů


2 denní kurz

Cílem semináře je seznámit se s významem a funkcí personálního controllingu a jeho hlavními nástroji – kvantitativními i kvalitativními personálními ukazateli a personálními standardy. Pozornost je věnována výběru personálních ukazatelů charakterizujících jednotlivé procesy řízení lidských zdrojů i tvorbě personálních standardů zvyšujících jejich kvalitu.  

Osnova kurzu
 • Význam a cíle personálního controllingu
 • Nástroje personálního controllingu
 • Personální ukazatele a jejich konstrukce
 • Typy a volba personálních ukazatelů
 • Hodnocení výsledků a efektivity personálních opatření
 • Personální indexy
 • Personální standardy a jejich význam
 • Personální manuál organizace

Cílová skupina kurzu

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, controllerům i dalším podnikovým specialistům zabývajícím se zaváděním a rozvojem personálního controllingu i zdokonalováním účinnosti a efektivity personálního řízení

Hlavní přínosy kurzu
 • Seznámíte se s personálním controllingem jako nástrojem zvýšení účinnosti řízení lidských zdrojů i posílení autoritu personálního vedení organizace
 • Osvojíte si nástroje personálního controllingu
 • Seznámíte se s tvorbou personálních cílů a plánů i širokou škálou personálních ukazatelů
 • Naučíte se provádět personální průzkumy a analýzy
 • Osvojíte si principy personálního reportingu
 • Naučíte se hodnotit efektivitu personálních opatření

Lektor:

Jan Urban, poradce a lektor zabývající se řízením a rozvojem lidských zdrojů, autor koncepce personálního controllingu v ČR

 
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.