Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Hodnocení pracovníků a jeho metody

Semináře a tréninky


Hodnocení pracovníků a jeho metody


Seminář se zabývá hlavními metodami, kritérii a zásadami hodnocení zaměstnanců. Věnuje se průběžnému i pravidelnému hodnocení zaměstnanců, zásadám pochvaly i kritiky, vedení hodnotících rozhovorů i dalším metodám a postupům hodnocení.

Osnova semináře  
  • Metody a kritéria hodnocení
  • Průběžné a pravidelné hodnocení zaměstnanců
  • Hodnotící rozhovory
  • Hlavní předpoklady úspěšného hodnocení
  • Vazba hodnocení na odměňování a rozvoj
  • Nejčastější chyby při hodnocení

Cílová skupina semináře

Seminář je určen manažerům a specialistům zabývajícím se hodnocením a odměňováním zaměstnancům a možnostmi jeho zdokonalení.

Lektor

Jan Urban, poradce a lektor zabývající se řízením a rozvojem lidských zdrojů. Je mimo jiné autorem publikace „Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu“
 
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.