Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Emocionální inteligence v práci a řízení

Semináře a tréninky


Emocionální inteligence v práci a řízení


Emocionální inteligence je schopností chápat, ovlivňovat a využívat své vlastní emoce i pocity ostatních. Cílem semináře je seznámit se s  praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence v práci i řízení a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

Stručná osnova semináře
 
  • Emocionální inteligence a její složky
  • Schopnost vnímat, vyjadřovat, tlumit a ovlivňovat emoce
  • Jak vlastní emocionální inteligenci uplatnit a rozvíjet
  • Empatie v práci a řízení
  • Emocionální inteligence při motivace sebe sama i ostatních

Cílová skupina semináře:

Seminář je určen všem, kteří mají zájem využívat a rozvíjet svou emocionální inteligenci, mimo jiné i manažerům a personalistům zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení lidí v organizacích a rozvojem řídících dovedností.

Lektor

Lektor, doc. dr. Jan Urban, působí jako poradce ve společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako lektor kurzů MBA a VŠ učitel managementu. Je autorem řady publikací zabývajících se řízením, mimo jiné knížky „Psychologie řízení a vedení“ (2017)
 
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.