Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Strategický management: jak vytvořit konkurenční výhodu firmy a posílit její postavení na trhu

Semináře a tréninky


Strategický management: jak vytvořit konkurenční výhodu firmy a posílit její postavení na trhu


Tvorba a prosazení správné podnikové strategie je „královskou“ oblastí managementu. Je východiskem řízení všech úspěšných organizací.

Cílem semináře je ukázat, co tvoří podnikovou strategií a jaký je její význam, vysvětlit hlavní úkoly strategického managementu, objasnit tvorbu strategie a její metody i ilustrovat způsoby, jak strategii v organizaci zavést a prosadit. Výklad se opírá o příklady úspěšných i neúspěšných podnikových strategií včetně jejich prosazování.

Stručná osnova semináře  

  • Význam a složky podnikové strategie
  • Co podniková strategie je a není: strategie vs. vize a mise firmy
  • Východiska strategie: konkurenční výhody podniku a jejich zdroje
  • Hlavní typy podnikových strategií
  • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií
  • Zavedení a prosazení strategie v podniku
  • Hodnocení strategií
  • Jak překonat nejčastější chyby při tvorbě podnikových strategií


Cílová skupina semináře:

Seminář je určen manažerům, stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit s obsahem a významem podnikové strategie včetně metod  její analýzy, tvorby a následného hodnocení

Lektor:

Jan Urban, působí dlouhodobě jako manažerský poradce a lektor, VŠ učitel managementu i lektor a garant kurzů MBA. Je autorem řady publikací zabývajících se řízením, mimo jiné knížky „Strategický management“ (2018) a „40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu“ (2017).
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.