Consilium Group   >   Naše služby   >   Semináře a tréninky   >   Leadership: jak získat důvěru, úspěšně ovlivňovat a vytvořit si autoritu vůdce

Semináře a tréninky


Leadership: jak získat důvěru, úspěšně ovlivňovat a vytvořit si autoritu vůdce


Manažeři jsou stále častěji označování jako vůdci a management jako vůdcovství. Vůdcovské schopnosti nejsou totiž důležité jen v čele organizací, ale na všech řídících úrovních. Úspěšnému vůdcovství se však lze naučit. Cílem semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu v organizacích, s hlavními předpoklady získání a posílení vůdcovské autority i s praktickými zásadami jednání úspěšných leaderů.

Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Obsah a osnova semináře
  • Význam, úkoly a nástroje vůdce
  • Předpoklady vůdcovské autority
  • Důvěryhodnost a přesvědčivost leadra
  • Způsoby a metody ovlivňování ostatních
  • Pravidla vůdcovské komunikace
  • Emocionální inteligence leadra
  • Koučování jako nástroj vůdce
  • Jak se vůdcovství naučit: 10 pravidel vůdcovského jednání

Cílová skupina semináře:

Seminář je určen vedoucím na všech řídících úrovních i personálním manažerům a specialistům zabývajícím se rozvojem manažerských schopností.

Lektor:

Jan Urban, poradce, podnikový lektor a VŠ učitel managementu a řízení lidských zdrojů, lektor a garant kurzů MBA a autor řady publikací zabývajících se řízením a vedením v organizacích
© 2024 CONSILIUM GROUP, Management Consultants, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.